BAS Зарплата та Управління Персоналом / Business automation software for Payroll and HR management"BAS Зарплата та Управління Персоналом" є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, пов'язаних з розрахунком заробітної плати персоналу та реалізацією кадрової політики, з урахуванням вимог законодавства та реальної практики роботи підприємств України. Вона може успішно застосовуватися в службах управління персоналом та бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених у ефективній організації роботи співробітників, для управління людськими ресурсами комерційних підприємств різного масштабу.

"BAS Зарплата та управління персоналом" дозволяє побудувати комплексну систему ефективного управління людськими ресурсами компанії будь-якої чисельності.

В програмі підтримуються всі основні процеси управління персоналом, а також процеси кадрового обліку, розрахунку зарплати, обчислення податків, формування звітів і довідок в державні органи та соціальні фонди, планування витрат на оплату праці. Враховано вимоги законодавства та реальну практику роботи підприємств.

Зручні та гнучкі механізми настройки звітів дозволяють отримувати повну і достовірну інформацію в різних аналітичних розрізах для різних категорій користувачів: керівництва, служби управління персоналом, кадрової служби та інших.

"BAS Зарплата та управління персоналом" дозволяє автоматизувати такі задачі:

розрахунок заробітної плати:
основні форми оплати праці
оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб)
обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці:
податок на доходи фізичних осіб
військовий збір
єдиний соціальний внесок
облік використання робочого часу:
різні варіанти графіків роботи
облік роботи понаднормово, вихідні дні, у вечерні та нічні години
ведення табелів обліку робочого часу
облік кадрів та аналіз кадрового складу:
ведення штатного розкладу
автоматизація кадрового діловодства
облік планового фонду оплати праці
військовий облік
управління грошовими розрахунками з персоналом:
різні варіанти виплати зарплати
депонування
виплати колишнім співробітникам
розрахунки за позиками співробітникам
відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства

Розрахунок та облік заробітної плати
Програма надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. "BAS Зарплата та Управління Персоналом" забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці:

реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: почасова (з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти с використанням преміальної системи
по найбільш розповсюдженим нарахуванням способи розрахунку в програмі вже налаштовані (оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо)
можлива оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку
облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування
користувач може настроювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому різні стандартні формули або створюючи свої
розрахунок утримань по виконавчих листах можна виконувати з урахуванням винагороди платіжного агенту (пошти, банку і т. п.), окрім того можна настроювати інші довільні утримання
реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб)
суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі і т. п.
аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця
виплати зарплати можна проводити через касу, через банк, і через роздавальника. Підтримується оформлення депонування неотриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності
Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, "BAS Зарплата та Управління Персоналом" забезпечує підготовку всіх необхідних типових форм з обліку праці і заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

розрахункові листки
розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми
повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат
аналіз депонованої зарплати
журнал обліку виконавчих документів і т. д.
Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів:

аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках
аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій та інше
аналіз заборгованості по зарплаті і т.д.
Починаючи роботу, можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початкову штатну розстановку співробітників.

назад до розділу