BAS Управління автотранспортом. Стандарт / Business automation software for Motor transport management. STANDARDГалузеве рішення "BAS Управління автотранспортом Стандарт" призначене для автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

Рішення складається з наступних основних підсистем:

 • Управління автопарком
 • Управління замовленнями і диспетчеризація
 • Облік подорожніх листів
 • Облік ПММ і технічних рідин
 • Облік ремонтів і агрегатів
 • Облік ДТП і штрафів
 • Складський облік запчастин і витратних матеріалів
 • Облік роботи водіїв
 • Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Облік доходів і витрат
 • Обмін даними з "BAS Бухгалтерія"

  Управління замовленнями і диспетчеризація

  Вирішуються такі завдання:

  • облік та розподіл замовлень на автомобілі
  • облік рознарядок
  • робота з маршрутними листами

  "BAS Управління автотранспортом Стандарт" має зручну систему обліку і розподілу замовлень на автомобілі.

  Замовлення на автотранспорт можуть враховуватися від внутрішніх підрозділів компанії і від сторонніх контрагентів.

  У замовленні на транспортний засіб (ТЗ) враховуються:

  • адреси та часові вікна доставки вантажів
  • параметри і характеристики вантажу
  • послуги, що надаються в рамках перевезення вантажу
  • вимоги до транспорту

  У програмі можливо формувати добові рознарядки на транспорт. Виписка рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТЗ і графіків роботи водіїв.

  АРМ Диспетчера

  Основне призначення автоматизованого робочого місця (АРМ) Диспетчера – допомога у відпрацюванні замовлень покупців і формування завдань на перевезення.

  Можливості:

  • швидкий підбір замовлень
  • заповнення документів "Маршрутний лист"
  • робота з журналом "Маршрутні листи"
  • робота з журналом "Подорожні листи"
  • групове формування і друк документів "Рознарядка"

   Взаєморозрахунки з контрагентами

   Вирішуються такі завдання:

   • ведення прейскурантів і тарифів на транспортні послуги
   • розрахунок вартості наданих послуг
   • формування документів реалізацій, рахунків та актів, реєстрів

   Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє створювати складні тарифи, гнучко налаштовувати їхню дію для контрагентів і договорів контрагентів, для маршрутів, для моделей ТЗ та інше.

   У програмі можливо:

   • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи
   • встановлювати фіксовані тарифи
   • створювати складні тарифи

   На підставі діючих тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг в документі "Товарно-транспортна накладна", який може бути створений усередині подорожнього листа.

   За довільний період часу для клієнтів можуть бути сформовані рахунки і акти послуг з різним ступенем деталізації.

   Крім рахунків і актів можна сформувати реєстр наданих послуг.

   Підтримується вивантаження документів реалізації в програму "BAS Бухгалтерія".

   Облік доходів і витрат

   Вирішуються завдання:

   • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт
   • гнучка настройка бази для розподілу доходів і витрат
   • облік інших витрат на автомобілі

   Прямі витрати визначаються на підставі подорожніх і ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів і технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знос шин.

   Для кожної зі статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб і варіант розподілу між аналітиками.

   Звіти за витратами можна отримувати в різних розрізах аналітики, наприклад, в розрізі замовлень на ТЗ, автомобілів, підрозділів або в розрізі замовників.

   За підсумками роботи можна проаналізувати рентабельність роботи транспорту.

   Управління автопарком

   Вирішуються основні завдання:

   • ведення довідника транспортних засобів
   • облік документів ТЗ та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії
   • облік виробітку ТЗ і обладнання

   Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику "Транспортні засоби та обладнання".

   Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ. Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в мотогодинах і т.д.), так і в залежності від календарних строків.

   При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє до звіту "Контроль термінів наближення ТО", а в списку ТЗ він виділяється спеціальною піктограмою.

   Функціональні можливості програми також дозволяють:

   • вести облік і контроль терміну дії будь-яких документів водіїв та автомобілів
   • завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі

   При закінченні терміну дії документа в списку ТЗ автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті.

   Інформація за простроченими документами автоматично переноситься до архіву.

   Облік подорожніх листів

   У програмі можна виписувати і обробляти подорожні листи різних видів:

   • легкового автомобіля
   • вантажного автомобіля (погодинний, відрядний)
   • спеціального автомобіля
   • міжміського автомобіля
   • автобуса
   • фізичної особи-підприємця
   • рапорт про роботу будівельної машини

   Всі перераховані друковані форми подорожніх листів є уніфікованими.

   Виписка подорожнього листа виконується як ручним введенням, так і автоматичною пакетною випискою. Режим пакетної виписки особливо зручний для підприємств з великим автопарком, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу сформувати і роздрукувати подорожні листи з мінімальними трудовитратами диспетчера.

   При обробці подорожнього листа програма розраховує параметри виробітку ТЗ і водіїв за рейсом (пробіг з вантажем, час в наряді, у роботі, у простої та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ і технічних рідин (ТР) автомобілів.

   На підставі даних подорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

   • Напрацювання обладнання в мотогодинах
   • Карка роботи ТЗ
   • Пробіг ТЗ
   • Виробіток транспортних засобів
   • Діаграма стану ТЗ (у вигляді діаграми Ганта)
   • та інші звіти

    Облік ПММ і технічних рідин

    Вирішуються такі завдання:

    • облік оборотів і витрати палива та ТР в розрізі кожного автомобіля
    • облік фактів економії та перевитрат палива водіями в кожному рейсі
    • контроль і інвентаризація залишків ПММ та технічних рідин на ТЗ

    Розрахунок нормативних і фактичних витрат палива

    Для автомобілів можливо враховувати базові норми витрат ПММ, а також норми витрат палива на спеціальні роботи.

    Є облік коригуючих коефіцієнтів ПММ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).

    Всі алгоритми розрахунку нормативних витрат палива розроблені відповідно до наказу Міністерства транспорту України.

    Заправки і зливи ПММ

    Основні можливості:

    • облік фактів зливів палива
    • можливість проведення інвентаризації залишків палива в баках автомобілів
    • облік заправок зі складу, за готівку, по пластиковій картці, за талонами, від постачальника
    • можливість завантаження звітів процесингових центрів по деталізації заправок ПММ за пластиковими картами
    • можливість порівняння завантажених заправок з чеками водіїв

    Повну картину за рухом палива і ТР можна проаналізувати за допомогою різних звітів:

    • Відомість руху ПММ
    • Відомість приходу-витрати ПММ на ТЗ
    • Заправки ПММ
    • Порівняння заправок за пластиковими картками

     Облік ремонтів і агрегатів

     Основні можливості:

     • облік заявок на ремонт
     • облік планових ТО автомобілів і виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні та в сторонніх автосервісах
     • друк форми "Вимога-накладна" з документу "Ремонтний лист"
     • облік агрегатів
     • облік фактів встановлення і заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації

     Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію по всім майбутнім і виконаним ТО і ремонтам транспорту за допомогою звітів: "Планування ТО", "Графік ТО".

     Є звіти для аналізу всіх використаних при ремонтах витратних матеріалів і запчастин, є можливість скласти рейтинг автомобілів за витратами на ремонт.

     У підсистемі "Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів" виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.

     Облік агрегатів ведеться в розрізі кожного автомобіля, а шин – ще й в розрізі місць установки.

     Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер встановлення шин, який дозволяє швидко і наочно, використовуючи макети ТЗ, здійснювати такі операції:

     • встановлювати, замінювати, знімати шини
     • перевіряти інформацію щодо наявних на автомобілі шин

     У програмі фіксується інформація про дату і місце установки кожної конкретної шини. На підставі даних за пробігом ТЗ програма розраховує поточний знос шин, встановлених в даний момент на автомобілі, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

     Облік ДТП і штрафів водіїв

     У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

     Функціональність включає наступні можливості:

     • облік і оформлення документів про ДТП
     • облік даних за заподіяному збитку ТЗ, по страхових виплатах
     • ведення статистики причин ДТП, характерах порушень ПДР
     • ведення рейтингу водіїв-порушників

     Звіти дозволяють проаналізувати причини аварійності, частоту участі в ДТП водіїв, порівняти суми виплат страхових компаній з витратами на відновний ремонт ТЗ.

     У програмі також реалізовано облік штрафів, отриманих водіями.

     Функціональність надає наступні можливості:

     • друк форми згоди для утримання штрафів з заробітної плати
     • зберігання фотографій порушень
     • ведення рейтингу водіїв-порушників
     • ведення аналітики за видами порушень ПДР

     У відповідних документах заносяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення ПДР, суму штрафу і факт оплати штрафу.

     Аналітичні звіти по штрафам дозволяють проаналізувати статистику щодо порушень ПДР, вивести рейтинг водіїв-порушників ПДР.

     Складський облік запчастин і витратних матеріалів

     Основні можливості:

     • облік надходження та списання запчастин, палив, технічних рідин і витратних матеріалів на склад
     • облік видачі запчастин і витратних матеріалів
     • внутрішнє переміщення номенклатури між складами
     • списання товарів на автомобіль
     • можливість проведення інвентаризацій
     • контроль актуальних залишків товарів на складах

     Проаналізувати рух товарів на складах і залишки можна за допомогою різних звітів.

     Облік роботи водіїв

     Вирішуються основні завдання:

     • облік виробітку та робочого часу водіїв
     • нарахування заробітної плати за подорожніми листами

     Функціональні можливості дозволяють:

     • формувати, зберігати і друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв на довільний період часу (місяць, рік і т.д.)
     • формувати табеля обліку робочого часу

     Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються в документі "Нарахування зарплати".

     Ці дані можуть використовуватися для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені в програму "BAS Бухгалтерія".назад до розділу